Informacje o firmie
  Struktura organizacyjna
  Osiągnięcia
  Referencje
  Klienci
  Realizacja wdrażania
  Jakość w edukacji
  Oferta
 
 

Referencje

Grono znakomitych firm, które skorzystały i korzystają z naszych usług gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięć, które realizujemy. Niech opinie naszych klientów przybliżą Państwu filozofię naszego działania.


… Dyspozycyjność konsultantów, zaproponowany przez nich system pracy pozwolił uniknąć niepotrzebnej pracy oraz zagwarantował stworzenie optymalnego dla naszych potrzeb systemu jakości …

Prezes Zarządu
 Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
mgr Henryk Kuchczyński


… Mogę stwierdzić, iż konsultanci Wydawnictwa Naukowego „NOVUM”, to ludzie o bardzo dobrej znajomości zagadnień, posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje oraz umiejętność dopasowania się do specyfiki branży i indywidualnego charakteru instytucji…

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie
prof. dr Janusz Merski

Copyright (c) 2010, Wydawnictwo Naukowe "Novum"