Informacje o firmie
  Struktura organizacyjna
  Osiągnięcia
  Referencje
  Klienci
  Realizacja wdrażania
  Jakość w edukacji
  Oferta
 
 

System zarządzania

Ceniąc Państwa czas i pieniądze, chcemy zaproponować Państwu, nasze usługi doradczo-szkoleniowe: sprawdzone, skuteczne i wygodne metody wdrażania systemów zarządzania jakością.

Posiadanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 jest dziś na całym świecie już nie tyle atutem, co koniecznością dostosowania się do zasad funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu. Najważniejszym atrybutem normy ISO 9001:2000 jest jej uniwersalność, zwięzłość, przejrzystość oraz międzynarodowe uznanie i rozpowszechnienie. Umożliwia to wzajemne porównanie i kontrolowanie podjętych działań oraz szeroką współpracę między firmami krajowymi i zagranicznymi. Ponadto zasady zarządzania zgodne z wymogami ISO 9001:2000 są w wielu dziedzinach standardem honorowanym przez europejskie władze, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe oraz organizacje konsumenckie.

Zapewniam Państwa, że jesteśmy przygotowani wspierać naszych Klientów w drodze do uzyskania przez nich certyfikatu jakości, obiektywnego świadectwa zgodności opracowanych zasad z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Copyright (c) 2010, Wydawnictwo Naukowe "Novum"