Informacje o firmie
  Struktura organizacyjna
  Osiągnięcia
  Referencje
  Klienci
  Realizacja wdrażania
  Jakość w edukacji
  Oferta
 
 

Osiągnięcia

Nasi konsultanci uczestniczyli w procesie wdrożenia, certyfikacji i nadzoru nad systemem zarządzania jakością w pierwszej polskiej uczelni posiadającej certyfikat DIN EN ISO 9001 – Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pod ich nadzorem były lub są realizowane projekty wdrożeniowe między innymi w Zakładach Doskonalenia Zawodowego i w Zakładach Lecznictwa Uzdrowiskowego w całej Polsce, szkołach wyższych, instytucjach konsultacyjno-oświatowych, przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Copyright (c) 2010, Wydawnictwo Naukowe "Novum"