www.parp.gov.pl
  www.eog.gov.pl
  www.zporr.gov.pl
  www.mazovia.pl
 
 

Dotacje Unijne

Wydawnictwo Naukowe „NOVUM” Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem wniosków w ramach funduszy strukturalnych. Do grupy naszych klientów należą: przedsiębiorcy, instytucje samorządowe, osoby prywatne, jednostki działające w systemie oświaty i zdrowia.

W zależności od Państwa oczekiwań wybierzemy najbardziej korzystny program. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania treści wniosków. Dzięki kompetencji naszych specjalistów zostaną one złożone w stosownym miejscu i czasie. W Państwa imieniu opracowujemy niezbędną dokumentację, przez co zyskacie na czasie swoim i swoich pracowników.

Nasza firma proponuje całościową obsługę procesu pozyskania środków finansowych w zakresie:

  • przeprowadzenia analizy możliwości realnego dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej

  • doradztwa przy doborze odpowiedniego programu finansującego

  • sporządzenia wniosku do wybranego funduszu strukturalnego

 Świadczymy usługi z następujących programów:

  • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

  • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich (SPO RZL)

  • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP)

 Przeprowadzamy wszystkie wymagane działania związane z przygotowaniem analizy niezbędnej do uruchomienia inwestycji w ramach w/w programów takie jak: studium wykonalności, biznes plan, analizy finansowo-ekonomiczne.

Posiadamy duże doświadczenie zarówno w zakresie projektów inwestycyjnych jak i szkoleniowych. Służymy również pomocą w uzyskaniu wsparcia finansowego na doradztwo związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (posiadamy akredytację PARP do działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo). Zespół merytoryczny WN „NOVUM” Sp. z o. o. tworzą doświadczeni konsultanci zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością, jak i zarządzania środkami wspólnotowymi.

W naszych działaniach stawiamy na wysoką jakość relacji z klientem oraz jego pełną satysfakcję.

Copyright (c) 2010, Wydawnictwo Naukowe "Novum"