Informacje o firmie
  Struktura organizacyjna
  Osiągnięcia
  Referencje
  Klienci
  Realizacja wdrażania
  Jakość w edukacji
  Oferta
 
 

Informacje o firmie

Wydawnictwo Naukowe „NOVUM” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od maja 1999 roku. W swej dość szerokiej działalności oprócz publikacji książek i czasopism z zakresu zarządzania, integracji europejskiej, pedagogiki, psychologii i prawa zajmuje się także doradztwem przy wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością (SZJ) wg ISO 9001:2000.

W swojej działalności nie boimy się podejmować trudnych wyzwań. Jako jedni z pierwszych na polskim rynku zajęliśmy się przygotowywaniem naszych klientów do uzyskania certyfikatu zgodności SZJ z międzynarodową normą DIN EN ISO 9001:2000 w edukacji, obszarze zazwyczaj pomijanym w rozważaniach nad możliwością wdrożenia SZJ. Obecnie świadczymy swoje usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w przedsiębiorstwach przemysłowych, czy usługowych różnych branż.

W ramach nawiązanej umowy prowadzimy stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Niemieckiej Gospodarki dla Wdrażania i Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością - CERTQUA Bonn, akredytowaną niemiecką organizacją certyfikującą i Instytutem Międzynarodowej Edukacji i Certyfikacji Jakości - MIECERTIA w dziedzinie wdrażania systemów zarządzania jakością wg międzynarodowej normy DIN EN ISO 9001. Współpracujemy systematycznie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.

Dnia 7 kwietnia 2004 roku zawarliśmy umowę z Izbą Gospodarczą „Uzdrowiska Polskie” dotyczącą realizacji programu „Polskie uzdrowisko – profesjonalizm, wysoka jakość usług”. Projekt ten obejmuje kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Jakością w zrzeszonych w Izbie zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Rozpoczęliśmy również współpracę z niezależną jednostką certyfikującą DEKRA Intertek Certification Sp. z o.o. w zakresie propagowania idei certyfikacji wśród przedsiębiorstw.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm został ponownie doceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która dnia 10 listopada 2004 roku wpisała nas na listę wykonawców akredytowanych do wdrażania usług w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”.

Posiadamy również kolejną akredytację na świadczenie usług doradczo-szkoleniowych, tym razem do Krajowego Programu Phare 2002 – „Wstęp do jakości” przyznaną 14 października 2004 roku. Do prowadzonych przez nas działań, z zakresu wdrażania SZJ zgodnego z normą ISO 9001, należą:

  • Pełna analiza środowiska dokumentowego klienta

  • Kompletny program szkoleń

  • Opracowanie projektu zmian wraz z systemem finansowania wdrożenia

  • Wdrożenie zaproponowanych zmian

  • Opieka nad systemem wraz z kontrolą jego rozwoju

Taka metodyka naszego działania wynika z indywidualnego podejścia do każdego z naszych Klientów i chęcią wspólnego z nim opracowania systemu optymalnego z punktu widzenia jego specyfiki. Naszym Klientom oferujemy również fachową pomoc przy działaniach na rzecz uzyskania dofinansowania realizowanych prac wdrożeniowych z funduszu PHARE (za pośrednictwem PARP) i innych funduszy unijnych.

Copyright (c) 2010, Wydawnictwo Naukowe "Novum"