Informacje o firmie
  Struktura organizacyjna
  Osiągnięcia
  Referencje
  Klienci
  Realizacja wdrażania
  Jakość w edukacji
  Oferta
 
 

Realizacja Wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

  • dla Kierownictwa

  • dla Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

  • dla Auditorów Wewnętrznych

  • dla pracowników

Model procesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością przedstawione w niniejszej ofercie stanowią własność intelektualną WN „NOVUM” w rozumieniu prawa. Nie mogą być, bez pisemnej zgody Zarządu Spółki udostępniane osobom trzecim

Copyright (c) 2010, Wydawnictwo Naukowe "Novum"