Czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarczo - przestrzennego

Ekonomia|Inne

Cena:18.00

Czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarczo-przestrzennego obejmują analizę na tle  historycznego kształtowania się relacji człowiek-przyroda.  W publikacji tej analizowane są czynniki  wpływające na rozwój wzrostu społeczno-gospodarczego  oraz nowych form przestrzennych (budownictwo i infrastruktura techniczna). Są nimi: praca, jako pierwsza zorganizowana działalność człowieka, następnie produkcja jako wyższa forma gospodarowania i wreszcie inwestycje. Te ostatnie jako inwestycje bezpośrednie wpływają na rozwój przestrzenny i związane z tym warunki ekologiczne świata, oraz inwestycje kapitałowe, które wyrażone są w analizie efektów społeczno-gospodarczych jako doktryny ekonomiczne. W efekcie analizy tych wszystkich czynników rozwoju zaproponowano gospodarczy model „samorządowo-kompetencyjny”, który znajduje uzasadnienie spełniając główne postulaty encyklik papieży Leona XII i Jana Pawła II, jak również ostatnio podejmowanych prób rządów socjaldemokratów. Ilustracją realności proponowanego modelu jest zaprezentowany przykład z dziedziny budownictwa mieszkaniowego, jako jeden z głównych stymulatorów rozwoju gospodarczego i znaczącego wzrostu miejsc pracy.

Ilośc stron - 227