"Nauczyciele wychowania fizycznego miasta Płocka "

Nowości

Cena:25.00
Dostępny

Publikacja jest dziełem unikalnym z kilku powodów. Po pierwsze – jest to praca jedyna poświęcona całkowicie nauczycielom wychowania fizycznego miasta Płocka, czynnym zawodowo w latach 1945-2000, a po drugie zawarte w pracy biogramy są rzetelnie opracowane na podstawie dostarczonych dokumentów, materiałów, zdjęć, a także licznych i długich rozmów autora z wieloma osobami, których praca dotyczy, lub ich bliskimi. Po trzecie – autor jest wysoce wiarygodny: całe życie związane z Płockiem.

Lektura ta uwidoczni nam trud i zasługi płockich nauczycieli wychowania fizycznego i sportu na polu krzewienia kultury fizycznej.

 

Książka ta  a raczej lektura pokaże nam trud pracy poświęconej życiorysom płockich nauczycieli wf i sportu – często jak że pięknych, a niejednokrotnie dramatycznych- możemy dostarczyć czytelnikom różnorodnych refleksji, wspomnień i emocji. Publikacja ta służy zadumie nad historią, dostarcza wiedzy o warunkach działania i drogach życiowych kilku pokoleń lokalnych nauczycieli.