Wydawnictwo
  Nowości
  Kontakt
  Sklep
  Regulamin
  Polityka prywatności
 
 

WYDAWNICTWO NAUKOWE „NOVUM” SP. Z O.O.

Wydawnictwo Naukowe „NOVUM” Sp. z o.o. zadebiutowało na rynku ksi±żki edukacyjnej w maju 1999 roku. Zadaniem WNN jest upowszechnianie wiedzy, dostarczanie informacji i szerzenie kultury. Nasz znak firmowy pojawia się przede wszystkim na ksi±żkach z dziedziny dydaktyki (podręczniki akademickie, skrypty), na ksi±żkach naukowych (zeszyty naukowe, materiały konferencyjne, monografie) a także na wydawanych przy współudziale Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Fundacji „Humanizacji Pracy” specjalistycznym czasopi¶mie „Humanizacja Pracy”, tytułu obecnego na polskim rynku od ponad 30 lat oraz czasopi¶mie „Edukacja Otwarta” zawieraj±cego tematykę z zakresu pedagogiki i edukacji dorosłych.

Wydawnictwo w swojej do¶ć bogatej ofercie prezentuje publikacje głównie z zakresu takich dziedzin jak: ekonomia, pedagogika, psychologia, religia, wychowanie fizyczne, prawo. Nasze pozycje ze względu na swoj± różnorodno¶ć kierowane s± do szerokiego kręgu odbiorców głównie: studentów, wykładowców, menedżerów, kadry kierowniczej, pracowników firm rekrutacyjnych i szkoleniowych.

W celu zapewnienia jak najlepszej jako¶ci wydawanych publikacji dbamy o to, aby nasze ksi±żki były wydawane na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Możemy poszczycić się współprac± z renomowanym zespołem autorów, których publikacje zdobyły uznanie wielu nauczycieli, metodyków i prawników.

Wydawnictwo systematycznie wystawia swoje publikacje na targach edukacyjnych w kraju. Prowadzimy sprzedaż publikacji w naszej księgarni i sprzedaż wysyłkow± na zamówienia.

Wydawnictwo Naukowe „NOVUM„ Sp. z o. o. zajmuje się również wdrażaniem systemów zarz±dzania jako¶ci± według norm ISO 9000. Jako jedni z nielicznych firm na polskim rynku specjalizujemy się we wdrażaniu SZJ w firmach usługowych oraz przedsięwzięciach edukacyjnych. Spektrum naszego działania obejmuje szkolenia, konsulting, badania naukowe i specjalistyczne publikacje z tej dziedziny.

Oferujemy również kompleksow± pomoc przy pozyskaniu funduszy z unijnych programów pomocowych.

Copyright (c) 2022, Wydawnictwo Naukowe "Novum"